Hệ thống trên mặt đất và Hệ thống dưới mặt đất

xterm-products

Khái niệm bả mối

Mối là côn trùng xã hội cùng chia sẻ, trao đổi thức ăn. Chúng lớn lên nhờ quá trình lột xác. Phương pháp bả mối dựa vào các đặc tính tự nhiên này của mối. Hoạt chất trong bả thuộc nhóm điều hòa sinh trưởng, ức chế quá trình lột xác của côn trùng. Với cơ chế tác động chậm, hoạt chất được lan truyền cho toàn bộ các cá thể trong tổ thông qua quá trình trao đổi thức ăn. Khi hoạt chất có tác dụng, mối thợ chết do không thể lột xác. Khi mối chết với số lượng lớn, hoạt động tổ bị suy giảm và cuối cùng tổ mối bị tiêu diệt hoàn toàn.

Tại sao sử dụng phương pháp bả?

Phương pháp xử lý mối truyền thống thường sử dụng một lượng hóa chất bơm, phun vào nền đất dẫn đến nhiều hệ quả không tốt đến môi trường và sức khỏe con người. Đối với phương pháp bả, việc kiểm soát mối trở nên an toàn, thân thiện với con người và môi trường do chỉ sử dụng một lượng nhỏ hoạt chất sinh học. Ngoài ra, phương pháp bả dễ dàng lắp đặt, sử dụng linh hoạt trong nhiều trường hợp, và đặc biệt thích hợp trong những trường hợp nhạy cảm không được phép sử dụng hóa chất.

Hệ thống trên mặt đất

above-ground-baiting-system

Xterm là hệ thống kiểm soát mối hiệu quả, an toàn, thân thiện với môi trường bao gồm: Hệ Thống Trên Mặt Đất (Xterm AG).

above-ground-baiting-system-left-img
above-ground-baiting-system-right-img

Mối bị nhử vào các trạm bả Xterm™ AG và sau đó sẽ quay lại tổ để trao đổi thức ăn, bả sẽ được lan truyền cho toàn bộ cá thể của tổ.

Hệ thống dưới mặt đất

in-ground-baiting-system

Xterm là hệ thống kiểm soát mối hiệu quả, an toàn, thân thiện với môi trường bao gồm: Hệ Thống Dưới Mặt Đất (Xterm IG).

in-ground-baiting-system-img

Mối hoạt động trong đất bắt gặp và tiêu thụ bả trong các trạm Xterm™ IG chôn xung quanh công trình sau đó quay trở lại để chia sẻ bả cho các cá thể khác trong tổ.

Cơ chế hoạt động của hệ thống bả mối?

termite_baiting_system_animation

Truy cập danh sách nhà lắp đặt được ủy quyền Xterm®

Kiểm tra danh mục nhà lắp đặt ủy quyền Xterm® đã đạt chứng chỉ đào tạo trong việc sử dụng hiệu quả và an toàn nhất sản phẩm Xterm®.