คำถามที่พบบ่อย

เอ็กซ์เทอม (Xterm®) คืออะไร

เอ็กซ์เทอม (Xterm®) เป็นระบบเหยื่อกำจัดปลวกที่มีการติดตั้งใน 2 รูปแบบ คือ การติดตั้งสถานีบนดิน (AG) และการติดตั้งสถานีใต้ดิน (IG) ซึ่งเหยื่อล่อเป็นสารเคมีประเภทออกฤทธิ์ช้าจึงมั่นใจได้ว่า เมื่อปลวกนำเหยื่อกลับรังแล้ว เหยื่อนั้นยังคงฤทธิ์ที่สามารถกำจัดปลวกที่อยู่ภายในรังได้

เอ็กซ์เทอม (Xterm®) ปลอดภัยแค่ไหน

เอ็กซ์เทอม (Xterm®) มีสารควบคุมการเจริญเติบโตซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ง่าย เด็กและสัตว์เลี้ยง ก้อนเหยื่อจะถูกติดตั้งในสถานีที่มีการปิดอย่างมิดชิดจึงมีความปลอดภัยสูง ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ในพื้นที่พักอาศัยได้

ทำไมต้องใช้เหยื่อ

ด้วยประสิทธิภาพสารออกฤทธิ์ช้าในเหยื่อเอ็กซ์เทอม (Xterm®) เมื่อปลวกกินและนำอาหารที่ได้ไปแบ่งปันต่อภายในรังตามกระบวนการที่เรียกว่า “Trophallaxis” ปลวกในรังจะค่อยๆอ่อนแอลงและตายไปในที่สุด มีความปลอดภัยจากการปนเปื้อน ราคาไม่แพง มีประสิทธิภาพในการกำจัดสูง พร้อมทั้งยังไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

สารควบคุมการเจริญเติบโตของแมลงคืออะไร

สารควบคุมการเจริญเติบโตของแมลง (IGRs) เป็นสารที่ยับยั้งการสร้างไคติน ซึ่งไคตินเป็นองค์ประกอบหลักของผนังลำตัวแมลง ดังนั้นจึงส่งผลให้แมลงไม่สามารถลอกคราบได้อย่างสมบูรณ์และแมลงจะตายไปในที่สุด

วิธีการควบคุมปลวกในปัจจุบันนี้คือวิธีใด

ปัจจุบันวิธีการป้องกันและกำจัดที่หลากหลาย บ้างใช้วิธีควบคุมทางกายภาพ หรือการใช้สารเคมีในปริมาณมากอัดลงดินเพื่อสร้างเกาะป้องกันปลวกรอบบ้าน บางครั้งอาจะต้องใช้วิธีการเจาะรูตามส่วนต่างๆภายในบ้านอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้าง

อีกทางหนึ่ง ในบางประเทศมีการอนุญาตใช้สารอาร์เซนิกไตรออกไซด์เพื่อการ “ฉีดพ่นเฉพาะจุด” ซึ่งวิธีนี้ไม่สามารถกำจัดปลวกได้ทั้งรัง และอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่ต่อเนื่องและยาวนานแก่สถานที่นั้นๆ

ยาอาร์เซนิกไตรออกไซด์คืออะไร

สารประกอบอาร์เซนิก ถูกใช้เป็นยาฆ่าแมลง สารเคมีกำจัดวัชพืชและยาฆ่าหนูในศตวรรษที่ 18 ถึงปลสยศตวรรษที่ 20 โดยสารประกอบอาร์เซนิกจะตกค้างอยู่จากการใช้เพียงแค่ครั้งเดียว ซึ่งจะส่งผลถึงการปนเปื้อนที่ยาวนาน และอาจไม่สามารถกำจัดปลวกให้ตายยกรังได้

เราจะได้ประโยชน์อย่างไรจากการใช้ เอ็กซ์เทอม (Xterm®)

เอ็กซ์เทอม (Xterm®) เป็นหนึ่งในวิธีการกำจัดปลวกที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถกำจัดปลวกให้ตายยกรังได้ ถึงแม้ว่ารังปลวกจะอยู่ลึกลงไปในดินก็ตาม เหยื่อเอ็กซ์เทอม (Xterm®) ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ที่มีพิษต่ำบรรจุในกล่องพลาสติดที่ย่อยสลายตามธรรมชาติได้ เหยื่อเป็นที่ชื่นชอบของปลวก จึงดึงดูดให้ปลวกเข้ามากินและนำเหยื่อไปแบ่งปันแก่ตัวอื่นๆภายในรังและส่งผลให้ตายยกรังในที่สุด*

*ไม่ต้องใช้สารเคมีในการกำจัดก่อนติดตั้งระบบเหยื่อ

ต้องทำการขุดเจาะโครงสร้างในการติดตั้งหรือไม่

สำหรับการติดตั้งสถานีบนดิน ไม่จำเป็นต้องขุดเจาะโครงสร้างเพิ่มเติม สามารถติดตั้งได้โดยใช้เทปกาวยึดตัวสถานีไว้ ส่วนการติดตั้งสถานีใต้ดินนั้นอาจต้องมีการขุดหลุมให้พอดีกับขนาดสถานีเพื่อให้วางสถานีลงดินได้

จะใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะสามารถกำจัดปลวกหมดได้

เอ็กซ์เทอม (Xterm®) เป็นระบบเหยื่อแบบตายยกรังที่ได้ผลรวดเร็วที่สุดในท้องตลาด การกำจัดแบบตายยกรังจะใช้เวลาประมาณ 2-6 สัปดาห์หลังจากปลวกเริ่มกินเหยื่อ หากรังปลวกมีขนาดใหญ่อาจใช้เวลานานกว่านั้น 2-3 สัปดาห์ เป็นเรื่องที่ดีว่า ทันทีที่ปลวกเริ่มกินเหยื่อเอ็กซ์เทอม (Xterm®) ความเสียหายภายในบ้านที่อาจเกิดขึ้นจะค่อยๆลดลง

มีข้อควรระวังอะไรบ้างที่ต้องคำนึงถึง ขณะที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในที่ดิน หรืออาคารของเรา

หลีกเลี่ยงการใช้สเปรย์ฆ่าแมลงหรือสารเคมีอื่นๆในบริเวณที่พบปลวก เนื่องจากเป็นการรบกวนไม่ให้ปลวกเข้ากินเหยื่อ ส่งผลให้การกำจัดปลวกไม่ได้ผล และปลวกอาจเข้าไปทำลายส่วนอื่นๆภายในบ้านส่งผลให้เกิดความเสียหายออกเป็นบริเวณกว้าง ในการเข้าติดตามสถานีควรดำเนินการโดยพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ เพราะหากทำโดยผิดวิธีจะทำให้ใช้ระยะเสลาในการควบคุมนานยิ่งขึ้น