สถานีเหยื่อบนดิน สถานีเหยื่อใต้ดิน

xterm-products

แนวคิดของระบบเหยื่อ

ระบบการใช้เหยื่อล่อปลวก จะใช้ประโยชน์จากพฤติกรรมทางธรรมชาติ ที่เป็นสัตว์สังคมและมีการแบ่งปันอาหารให้กันภายในรัง ในกระบวนการที่เรียกว่า “Trophallaxis” เหยื่อจะมีส่วนผสมของสารพิษประเภทออกฤทธิ์ช้า ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญเพื่อให้ปลวกตัวที่กินเหยื่อเข้าไป นำอาหารกลับไปยังรังเพื่อแบ่งเหยื่อพิษนี้ให้แก่ปลวกตัวอื่นๆได้ทันก่อนที่สารจะออกฤทธิ์ จึงมั่นใจได้ว่าปลวกที่อยู่ภายในรังจะได้รับเหยื่อพิษเช่นกัน

กุญแจสำคัญของแนวคิดนี้ คือ การใช้ระบบเหยื่อที่ดึงดูดปลวกเข้ามายังสถานีและปลวกสามารถนำเหยื่อกลับไปยังรังของมันได้ เมื่อปลวกได้รับสารที่ออกฤทธิ์ช้านี้ จะค่อยๆลดจำนวนปลวกลงและไม่สามารถดูแลรังได้อีกต่อไป ส่งผลให้ปลวกตายยกรังได้ในที่สุด

ทำไมต้องใช้เหยื่อ

การกำจัดปลวกแบบดั้งเดิม จะทำโดยการขุดเจาะพื้นและอัดน้ำยาเคมีลงไปในดิน ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่างๆจากสารเคมี อีกทั้งยังสร้างความเสียหายเพิ่มเติมแก่โครงสร้างอาคาร เมื่อเปรียบเทียบกับการกำจัดปลวกโดยใช้ระบบเหยื่อแล้ว จะไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม ใช้สารเคมีในปริมาณที่น้อยมาก ไม่เกิดการปนเปื้อนแก่บริเวณรอบข้าง มีแนวโน้มในการเกิดอันตรายต่ำมาก ระบบเหยื่อจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการกำจัดปลวก เพราะสามารถใช้ในพื้นที่ที่ไวต่อสารเคมีและยังสามารถกำจัดปลวกได้ถึงรังอีกด้วย

สถานีเหยื่อบนดิน

above-ground-baiting-system

เอ็กซ์เทอม(Xterm®) การป้องกันการแพร่กระจายของปลวกที่ได้รับการไว้วางใจว่าเป็นวิธีที่ไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตอื่น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบสถานีเหยื่อบนดิน (AG Bait Station)

above-ground-baiting-system-left-img

ปลวกใต้ดินในอาคารหลายชั้นจะถูกล่อไปยัง สถานีเหยื่อบนดินเอ็กซ์เทอม(Xterm®)
จากนั้นปลวกจะนำเหยื่อล่อไปแบ่งแก่ปลวกตัวอื่น ๆ ในรังของมัน.

above-ground-baiting-system-right-img

ปลวกใต้ดินที่รบกวนอาคาร สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ จะถูกล่อไปยัง สถานีเหยื่อบนดินเอ็กซ์เทอม(Xterm™)
จากนั้นปลวกจะนำเหยื่อล่อไปแบ่งแก่ปลวกตัวอื่น ๆ ในรังของมัน.

สถานีเหยื่อใต้ดิน

in-ground-baiting-system

เอ็กซ์เทอม(Xterm®) การป้องกันการแพร่กระจายของปลวกที่ได้รับการไว้วางใจว่าเป็นวิธีที่ไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตอื่น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบสถานีเหยื่อใต้ดิน (IG Bait Station)

in-ground-baiting-system-img

ปลวกใต้ดินในบริเวณอาคาร ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างจะถูกดักโดยสถานีเหยื่อใต้ดินเอ็กซ์เทอม(Xterm®) ปลวกเหล่านั้นจะกินเหยื่อ และนำเหยื่อล่อไปแบ่งแก่ปลวกตัวอื่น ๆ ในรังของมัน.

ระบบเหยื่อกำจัดปลวกทำงานอย่างไร

termite_baiting_system_animation

ค้นหาผู้ได้รับอนุญาตติดตั้งเอ็กซ์เทอม

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตติดตั้งเอ็กซ์เทอม ที่ผ่านการอบรมเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและการใช้เอ็กซ์เทอมอย่างมีประสิทธิภาพ